BLACK DOGS LE MC

o klubu

Členové klubu se rekrutují z jasně specifikovaných organizací státní exekutivy a státní správy, lékařského prostředí a obecních organizací.

Napomáháme vzájemnému porozumění motorkářů a aktivně se snažíme napomáhat snižování nežádoucích sociálních jevů mezi motorkáři. Svým jednáním a chováním budujeme hrdost na příslušnost k organizacím, jejichž členové aktivně pracují ve prospěch občanů České republiky a státu jako takového.

Klub si prošel za dobu své existence náročnou a dlouhou cestu. Ne vše se nám podařilo, ale na mnohé etapy této cesty můžeme být náležitě pyšní. Díky vlastní zkušenosti, poučení se z vlastních chyb i příkladů dobré praxe víme, že jsme absolvovali přirozený vývoj se všemi úspěchy i nezdary.

... A STEJNOU CESTOU JEDEME DÁl

historie klubu

mec2
2001

V tomto roce se zrodila myšlenka na založení motoklubu, sdružujícího na území České republiky policisty a vojáky. Iniciátoři vzniku klubu nového typu měli k dispozici pouze velmi omezené penzum informací a žádné praktické zkušenosti. Zkusili proto oslovit  Blue Knights z USA a jak je v tomto klubu zvykem, obdrželi poštou jakýsi návod na vznik chapteru tohoto klubu v České republice.

2002

Ukázalo se však, že filosofie, struktura a složení členské základny Blue Knights není pro český klub nového typu „to pravé ořechové“. Hledali proto nové zdroje informací, zejména z oblasti „tradičních“ law enforcement klubů – opět z USA, kde je toto klubové hnutí již mnohá léta hluboce zakořeněno. Po vyhodnocení všech dostupných informačních zdrojů padlo v tomto roce zásadní rozhodnutí o založení českého, svébytného a samostatného motoklubu, který by se postupným vývojem transformoval na tradiční law enforcement MC.

Zvolený název klubu – Black Dogs – měl deklarovat práci členů klubu pro Českou republiku, černá a šedá barva na klubových znacích pak motto „Bojujeme jako šedé stíny s černou stranou společnosti“. 

Nemalou roli v rozhodování o tom, jaký klub bude vlastně založen, sehrála i specifika české, poměrně uzavřené a konzervativní motoscény. Za účasti šesti zakládajících členů vznikl „Black Dogs International Police Motoclub“, v této době označený jako RC a označený jednodílnou zádovou nášivkou. Rychle se rozšiřující členskou základnu tvořili příslušníci exekutivních složek státní správy, armády a záchranných složek. Klub byl administrativně rozčleněn na chaptery Praha, Chrudim a Zlín.

Klub si v následujících létech budoval svoji pozici na české i mezinárodní motoscéně. Namátkou lze zmínit např. projekty „Tvrdá realita“ nebo „Bikers for children“, prezentaci v médiích nebo na výstavě „Motocykl“, veřejně přístupná pasování nových členů.

2005

Tento rok byl dalším nesmírně důležitým milníkem ve vývoji klubu. Po konzultacích se zahraničními LE MC kluby, zvážení všech „pro a proti“ a vyslání informace do české MC scény vznikl první LE MC klub v České republice a to Black Dogs LE MC Czech republic. Tento krok vedl bohužel i k první vlně odchodů mnoha členů klubu, kteří nebyli ochotni akceptovat určitou míru rizika, ale také povinnosti a disciplínu, která s novým statusem klubu souvisela.   

2009

V tomto roce v emočně velmi vypjaté atmosféře dobrovolně ukončily členství v klubu poslední čtyři ženy. Tento krok udělaly s vědomím toho, že jen tak budou splněna všechna tradičně uznávaná a respektovaná pravidla a klub se tak s konečnou platností mohl začlenit do široké komunity tradičních LE MC klubů.

2010 - 2011

Tato léta byla obdobím nejprve pouze úvah o vzniku mezinárodního společenství LE MC klubů na evropské úrovni. Tento proces posléze vyvrcholil iniciací založení Evropské LE MC koalice a prvním setkáním zakládajících členů Evropské LE MC koalice v České republice. Byla tím založena tradice pravidelných každoročních setkávání postupně se rozšiřujícího společenství evropských LE MC klubů. Black Dogs LE MC měl v létech 2011 až 2015 tu čest organizovat prvních pět ročníků této svým způsobem výjimečné akce, která se do České republiky opět vrátila v roce 2018.

2017

Tento rok byl pro Black Dogs LE MC rokem dalších významných událostí. Vzhledem ke změnám české legislativy byl změněn právní status klubu, kdy je tento dále registrovaný jako zapsaný spolek.

Tento rok lze bez nadsázky označit i jako období prozření a určité morální očisty klubu, neboť z klubu odešli nedůstojným způsobem ti, kteří osobní prospěch, zájmy a snahy o zviditelnění sebe sama stavěli nad zájmy klubu a byli ochotní k praktikám, které jsou neslučitelné s filosofií respektovanou v MC klubech, ale i mezi motorkáři obecně.

Současně došlo na české LE MC scéně k výrazné pozitivní změně za poslední léta – ve významný den pro naši republiku, ke dni svátku svatého Václava, byla konstituována Česká národní LE MC koalice, jejíž snahou je, aby se 99% MC scéna vyvíjela v České republice důstojným způsobem a aby LE MC kluby z České republiky měly v zahraničí respekt a dobré jméno.

" FRATER FRATRI SUBSIDIO EST "

Black Dogs LE MC

CHAPTERS

PRAHA

BRNO

ČESKÉ BUDĚJOVICE

CHRUDIM